You need to upgrade your Flash Player

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.czesci-peugeot.pl dotyczący zawierania umów sprzedaży z konsumentami na odległość obowiązujący po dniu 25.12.2014

1. Informacja o firmie
Firma MUNDIAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 58 wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 118-035-08-30 REGON: 140387810

2. Dane kontaktowe
Adres: 00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 58
Telefon: +48 22 841 13 26 ; kom.508 378 181
Mail: sklep@czesci-peugeot.pl; mundialito@poczta.fm

3. Definicje
1.Użytkownik (Nabywca) – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sklepu, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez Serwis. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.
3. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
5. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

4. Postanowienie ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników ze strony sklepu internetowego w celu znalezienia i zakupu części oraz akcesoriów samochodowych. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Użytkownik zapoznaje się z treścią Regulaminu. Akceptację jego postanowień potwierdza w procesie składania Zamówienia.
2. Zarejestrowanie się na stronie www.czesci-peugeot.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia na żądanie klienta. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane ani sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego
1. podłączenie do Internetu
2. Urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies"
3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 .

6. Rejestracja
1. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej ,
podaje adres email i określa hasło do konta.

7. Składanie i realizacja Zamówień
1. Użytkownik może złożyć Zamówienie poprzez:
- stronę internetową: www.czesci-peugeot.pl;
- telefonicznie pod numerem 22 841 13 26 lub 508 378 181
2. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie, Sklep przesyła Użytkownikowi e-mai potwierdzający treść złożonego Zamówienia. W celu zawarcia umowy, Użytkownik akceptuje treść Zamówienia drogą e-mailową.
3. Po e-mailowym zaakceptowaniu przez Użytkownika Zamówienia złożonego telefonicznie lub poprzez stronę www.czesci-peugeot.pl, Użytkownik otrzymuje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało złożone w sklepie internetowym.
4. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez pracownika sklepu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane - zostaną anulowane
5 . Wszystkie zamówienia złożone drogą elektroniczną, poprzez witrynę sklepu internetowego www.czesci-peugeot.pl, wysyłane są do Użytkownika po potwierdzeniu przez pracownika sklepu przyjęcia zamówienia i wpłynięciu zapłaty za zamówiony towar na wskazane konto bankowe.

8. Forma płatności
Zapłata za zamówiony towar powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych po zaakceptowaniu zamówienia na nr konta w mbank 63 1140 2017 0000 4502 0514 0563 lub gotówką jeśli został wybrany odbiór osobisty zamówienia

9. Miejsce dostawy towaru
1. Dostawy towaru realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. Nie wysyłamy poza granicę Państwa.
2. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT lub paragon fiskalny na zakupiony towar zgodnie z zamówieniem klienta.

10. Cena towaru
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.czesci-peugeot.pl są cenami detalicznymi brutto - zawierają podatek VAT w wysokości 23%, podane w złotych polskich
2. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

11. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot)
1. Każdemu Użytkownikowi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Termin 14-dniowy rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Użytkownika i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy.
3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać oświadczenie o odstąpienia od umowy pocztą na adres: MUNDIAL , 00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 58
4. W oświadczeniu należy przedstawić wszystkie dane dotyczące zamówienia.

12. Wady fizyczne i prawne towarów (rękojmia)
1. Towary dostępne w sklepie internetowym pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
2. Sklep odpowiada wobec Użytkownika za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 5561 Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli towar ma wadę, Użytkownik może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
4. Sklep wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
5. Użytkownik może zamiast proponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sklepu nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
6. Towary zakupione w sklepie internetowym podlegają gwarancji, na warunkach ustalonych przez producenta.

13. Polityka prywatności, dane osobowe Użytkowników
Poprzez akceptację Regulaminu w toku rejestracji, podawanie danych w trakcie korzystania z Serwisu, wypełniając formularz Zamówienia lub przesyłając Zamówienie przez inne środki komunikacji elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania usług oferowanych przez Sklep. Odbywa sie to na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami prawa , dbając o zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności.


...wstecz
Regulamin      Informacja RODO
Na tej stronie używane są pliki cookies tzw. ciasteczka. Kontynuując przeglądanie stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.