You need to upgrade your Flash Player

Informacja RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku, zaczyna obowiązywać rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1).

W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje, dotyczące wdrożenia powyższego rozporządzenia w firmie MUNDIAL Paweł Szejtan w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
Informacja dotycząca przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klienta oraz jego pracowników i współpracowników:

1. Administratorem danych jest firma MUNDIAL Paweł Szejtan z siedziba w Warszawie, 00-717 ul.Czerniakowska 58.

2. W sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail : sklep@czesci-peugeot.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.

3. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu:

- zawarcia i wykonania umowy w związku z procesem zamawiania, dostaw, sprzedaży towarów i usług,
- wypełnienia obowiązków prawnych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień, sprzedaży i wysyłki towarów ze sklepu MUNDIAL.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych i mogą być przekazane podmiotom współpracującym ze sklepem MUNDIAL Paweł Szejtan, wyłącznie w celu realizacji zamówień, sprzedaży towarów i usług.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji stosownych umów i okresów wynikających ze stosownych przepisów prawa, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez sklep MUNDIAL przysługują Państwu następujące prawa:

- dostępu, edycji i zmiany danych,
- do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, z wyłączeniem danych wykorzystanych w dokumentach księgowych, w ramach i zakresie obowiązującego prawa,
- złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez sklep MUNIDIAL do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Informujemy, że firma MUNDIAL Paweł Szejtan dokłada wszelkich starań, aby zapewnićwszelkie możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądźumyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub wykorzystaniem niezgodnym z prawem.


...wstecz
Regulamin      Informacja RODO
Na tej stronie używane są pliki cookies tzw. ciasteczka. Kontynuując przeglądanie stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.